Soutěž u příležitosi 115 let založení sboru, Obora, 13.6.2009