Volná diskuse

Datum 01.11.2018

Vložil SDH Obora

Titulek příprava sálu divadlo

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při přípravě sálu dne 2.11.2018 od 17.30 hod. pro divadelní představení které se koná dne 4.11.2017 a 24.11.2018. Sraz přímo na sále v kulturním domě.
Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora.

Datum 31.08.2018

Vložil SDH Obora

Titulek příprava Tour de Obora

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při přípravě 46. ročníku cyklistického závodu Tour de Obora, který se koná dne 01.09.2018. Příprava na tuto akci bude v pátek dne 31.08.2018 od 17.30 hod. a v sobotu dne 01.09.2018 od 07.30 hod. Sraz přímo vždy na hřišti u hasičské zbrojnice.

Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora

Datum 23.06.2018

Vložil SDH Obora

Titulek stavba tábora Obořice

Odpovědět

Zdravím všechny a chtěl bych jménem SDH Obora požádat o pomoc ve dnech 29.6. - 1.7.2018 vždy od 09.00 hod. do pozdních večerních hodin při stavbě Letního tábora Obořice. Sraz všech dobrovolníků a členů SDH Obora, kteří by rádi pomohli při stavbě letního tábora je přímo na Obořici kdykoliv během dne. Každá pomocná ruka je vítána. Předem děkuji všem za pomoc. S pozdravem výbor PS MP Obora a výbor SDH Obora.

Datum 08.06.2018

Vložil Albertrhida

Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovědět

The men's prostate is an essential part of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The men's prostate is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and prostate type of cancer.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is among the most common prostate-related problem in men younger than 55 yrs . old. Infections from the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of all forms of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of the particular defect inside gland along with the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be a result of trauma to the urinary tract or by infections from other parts of the body. A patient may experience testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal from the prostate defect followed by making use antibiotics and NSAIDs to help remedy the inflammation.

Non-bacterial prostatitis makes up about approximately 90% of all prostatitis cases; however, researchers have not to ascertain the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable weight loss program is important. These are some with the things you can do to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for overall health and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations per week will assist you to prevent cancer of the prostate.

3. Eat red meat moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef every week will heighten the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most important measure to adopt to be sure a healthy prostate is usually to choose regular prostate health screening. If you are forty years and above, you must opt for prostate examination one or more times a year.

Datum 05.06.2018

Vložil AlbertLep

Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovědět

The prostate is a vital portion of a male's reproductive :. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The men's prostate can be found just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is almost always really miserable and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is the most common prostate-related symptom in men younger than 55 years. Infections with the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of varieties of prostate infection. It is brought on by bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of the particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be brought on by trauma on the urinary tract or by infections via other regions of the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal of the prostate defect accompanied by the employment antibiotics and NSAIDs to help remedy the soreness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not to establish the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some with the actions to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for general health and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies advise that a few ejaculations a week will assist you to prevent prostate cancer.

3. Eat beef sparingly. It has been shown that consuming greater than four meals of beef per week will increase the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a suitable diet with cereals, vegetable and fruits to make sure sufficient intake of nutrients essential for prostate health.

The most critical measure to take to make certain a proper prostate is always to go for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you need to opt for prostate examination at least one time 12 months.

Datum 23.04.2018

Vložil Luboš

Titulek Výběr a příprava Májky

Odpovědět

Zdravím všechny a připomínám, že je třeba zajistit, připravit akci Májku!! Vzhledem k tomu bude dne 29.4.2018 v 16.00 hod. sraz u hasičárny (v HAKLu) a následně bude proveden výběr s přivezením Májky.
Dále dne 30.04.2018 v 18.00 hod. proběhne zdobení májky v prostoru obecního dvora a následně od 18.30 hod. bude probíhat stavba májky.
Sraz je vždy u hasičárny. Děkuji předem za pomoc a účast na této tradiční kulturní akci v naší obci.

S pozdravem Luboš Urbánek

Datum 25.03.2018

Vložil SDH Obora

Titulek brigáda - čistění koupaliště

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora ve spolupráci s OÚ Obora svolávám brigádu na den 31.03.2018 od 08.30 hod. z důvodu čištění koupaliště.
Sraz u hasičské zbrojnice v Oboře s nářadím nebo přímo u koupaliště. Předem děkuji Všem za pomoc.
S pozdravem výbor SDH Obora a OÚ Obora.

Datum 21.03.2018

Vložil OÚ Obora

Titulek OÚ Obora - žádost o pomoc na štěpky

Odpovědět

Zdravím a na výzvu OÚ Obora žádám o pomoc v neděli dne 25.3.2018 od 09.00 hod. při štěpkování dřevní hmoty v lese!!!
Sraz na obecním dvoře a následně odjezd do lesa. Předem děkuji Všem členům SDH Obora za pomoc.
S pozdravem starosta OÚ Obora.

Datum 05.02.2018

Vložil Luboš

Titulek Příprava dřeva Únorák

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při přípravě Únoráku který proběhne 24.2.2018!Vzhledem k blížícímu konání akce, svolávám na den 10.2.2018 od 09.00 hod. brigádu za účelem zajištění dřeva na hřiště v Oboře. Sraz je u hasičské zbrojnice v Oboře.
Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora.

Datum 15.01.2018

Vložil Luboš

Titulek školení ze zdravotní přípravy JPO

Odpovědět

Zdravím všechny a upozorňuji, že plánované školení ze zdravotní přípravy se uskuteční dne 2.2.2018 od 19.00 hod. v Oboře v salonku za účasti odborného zdravotnického personálu. Sraz členů JPO SDH Obora přímo na místě!!!!
S pozdravem Luboš Urbánek - velitel JPO SDH Obora

Datum 02.01.2018

Vložil Luboš

Titulek JPO SDH Obora

Odpovědět

Zdravím všechny požádám velitele, strojníky a členy JPO SDH Obora o účast na novoročním jednání dne 6.1.2018 od 9.00 hod. v Haklu. Účast všech je velmi nutná!!!!
S pozdravem Luboš Urbánek - velitel JPO SDH Obora

Datum 26.12.2017

Vložil SDH Obora

Titulek Příprava Silvestra

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při zdobení sálu pro silvestrovskou zábavu se skupinou Singl Band dne 31.12.2017 od 09.00 hod. Sraz přímo na sále v kulturním domě.
Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora.

Datum 20.11.2017

Vložil SDH Obora

Titulek příprava sálu na divadlo

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při přípravě sálu dne 24.11.2017 od 18.00 hod. pro divadelní představení které se koná dne 25.11.2017 od 19.00 hod. Sraz přímo na sále v kulturním domě.
Dále v 17 hod. dne 24.11.2017 požádám o pomoc při naložení trámů pro dostavbu přístřešku na dráze, sraz hasičské zbrojnice.
Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora.

Datum 10.11.2017

Vložil SDH Obora

Titulek Čištění okapů na Mateřské školce Obora

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora a OÚ Obora bych rád požádal o pomoc při čistění okapů a střechy dne 12.11.2017 od 09.00 hod. Sraz u hasičské zbrojnice.
Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora.

Datum 28.08.2017

Vložil SDH Obora

Titulek Tour de Obora

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při přípravě 45. ročníku cyklistického závodu Tour de Obora, který se koná dne 02.09.2017. Příprava na tuto akci bude v pátek dne 01.09.2017 od 18.00 hod. a v sobotu dne 02.09.2017 od 07.00 hod. Sraz přímo vždy na hřišti u hasičské zbrojnice.

Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora

Datum 19.07.2017

Vložil SDH Obora

Titulek Pivní slavnosti - příprava

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora bych rád požádal o pomoc při přípravě III. pivní Olympiády v Oboře, která se koná 22.07.2017. Příprava na tuto akci bude v pátek 21.07.2017 od 18.00 hod. a v sobotu dne 22.07.2017 od. 09.00 hod. Sraz přímo vždy na hřišti u hasičské zbrojnice.

Předem děkuji Všem za pomoc. S pozdravem výbor SDH Obora

Datum 28.06.2017

Vložil SDH Obora

Titulek Stavba tábora

Odpovědět

Zdravím všechny a chtěl bych jménem SDH Obora požádat o pomoc ve dnech 30.6. - 2.7.2017 vždy od 09.00 hod. do pozdních večerních hodin při stavbě Letního tábora Obořice. Sraz všech dobrovolníků a členů SDH Obora, kteří by rádi pomohli při stavbě letního tábora je přímo na Obořici kdykoliv během dne. Každá pomocná ruka je vítána. Předem děkuji všem za pomoc. S pozdravem výbor PS MP Obora a výbor SDH Obora.

Datum 27.04.2017

Vložil Luboš

Titulek Májka - zajištění akce

Odpovědět

Zdravím všechny a připomínám, že je třeba zajistit, připravit akci Májku!! Vzhledem k tomu bude dne 28.4.2014 v 17.30 hod. sraz u hasičárny (v HAKLu) a následně bude proveden výběr s přivezením Májky.
Dále dne 30.04.2015 v 18.00 hod. proběhne zdobení májky v prostoru obecního dvora a následně od 18.30 hod. bude probíhat stavba májky.
Sraz je vždy u hasičárny. Děkuji předem za pomoc a účast na této tradiční kulturní akci v naší obci.

S pozdravem Luboš Urbánek

Datum 27.04.2017

Vložil Luboš

Titulek Májka - zajištění akce

Odpovědět

Samozřejmě že se jedná o rok 2017!!! Nechal jsem tam zapsaný špatný rok. Omlouvám se.

Datum 10.03.2017

Vložil SDH OBORA

Titulek brigáda - čištění koupaliště

Odpovědět

Zdravím a jménem výboru SDH Obora ve spolupráci s OÚ Obora svolávám brigádu na den 12.03.2017 od 08.00 hod. z důvodu čištění koupaliště.
Sraz u hasičské zbrojnice v Oboře s nářadím nebo přímo u koupaliště. Předem děkuji Všem za pomoc.
S pozdravem výbor SDH Obora a OÚ Obora.